Doprava

  1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
  3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
  4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
  5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 

Tovar zvyčajne expedujeme do 24 hodín od prijatia objednávky. Tovar, ktorý nie je skladom, môže byť výnimočne expedovaný aj po 3 týždňoch od prijatia objednávky.

Kupujúci má možnosť  zvoliť si spôsob  dopravy a prevzatia:

  • na dobierku Slovenskou poštou ( platba pri prevzatí tovaru ) .......    4,00 € s DPH , doručenie do  2 pracovných dní
  • cenný list/balík Slovenskou poštou ( platba vopred na bankový účet)......3,00 € s DPH, doručenie do 2 pracovných dní
  • kuriérska služba ( platba pri prevzatí tovaru, doručenie do vlastných rúk)........ 5,20 € s DPH, doručenie do 24 hodín
  • osobne na našej kamennej predajni v Bardejove alebo v Žiline ( bez poplatku) – platba za tovar v hotovosti alebo kartou


Pri nákupe nad 50,- €  poštovné a balné neúčtujeme pre doručenie na Slovensko.

Pri tovaroch s vyššou kúpnou cenou nad 400,- €  a tovaroch zhotovených podľa osobitných požiadaviek kupujúceho(napr. pri objednávke obrúčok) si predávajúci vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho preddavkovú zálohovú platbu. V takomto prípade je o tomto  predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho po zadaní záväznej objednávky.